header-photo

School


OBS Kudelstaart: Een school voor alle kinderen

Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school.

De OBS Kudelstaart is een openbare school waar de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal staan:

Ieder kind is welkom

Wederzijds respect

Waarden en normen

School en de samenleving

Levensbeschouwing en godsdienst

Daarnaast leunt ons onderwijs sterk op de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Wij besteden veel aandacht aan:

zelfstandig werken

samenwerken

verantwoordelijkheid

Op de OBS vinden wij het belangrijk dat elk kind gezien wordt. Wij hechten belang aan persoonlijke aandacht voor het kind en zijn of haar ouders. Dit doen wij onder andere door de groepen niet te groot laten worden en door het werken met de weektaak. Voor het kind dat extra uitdaging nodig heeft is er de Plusklas. Heeft uw kind meer begeleiding nodig, dan bieden wij extra ondersteuning. Op deze wijze willen wij recht doen aan de verschillen tussen kinderen.

Nieuwsgierig geworden? Neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u onder het kopje contact.